Oslavte Mezinárodní den ptactva

V první dubnový den roku 1906 byla podepsána Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva. U nás (respektive v Rakousku-Uhersku) jsme však den ptactva slavili o několik let dříve – 1. dubna 1900 tuto tradici založil slovenský přírodovědec Otto Herman.

Mezinárodní den ptactva má upozorňovat na nebezpečí, kterým ptáci čelí, a pomoci jejich ochraně. K oslavám se letos můžete přidat i vy. Začátek jara je totiž jedním z nejlepších období pro pozorování ptáků – řada ptáků se totiž vrací na svá hnízdiště a ráno se již budíme za ptačího šveholení.

Ptáky můžete nejsnadněji pozorovat u krmítka z oknem. Vyrazit za nimi ale můžete i do přírody. Jde totiž o nejsnáze pozorovatelné druhy divokých zvířat. Je jich víc než jiných druhů a lidí si příliš nevšímají.

Při pozorování ptáků se držme etického kodexu České ornitologické společnosti:

  • Zájmy ptáků a přírody vždy klademe na první místo.
  • K ptákům se přibližujeme jen na přiměřenou vzdálenost.
  • Nechováme se hlučně, snažíme se o nenápadnost.
  • Nerušíme ptáky při hnízdění.
  • Nezasahujeme do přirozeného života ptáků (nezneužíváme nahrávky hlasů k provokování, ptáky neplašíme, nechytáme apod.).
  • Nepoškozujeme, neznečišťujeme ani nijak neměníme životní prostředí ptáků (např. porosty v okolí hnízda).
  • V chráněných územích nevstupujeme mimo značené cesty.
  • Respektujeme zákazy vstupu a vjezdu na soukromé pozemky, do pásem ochrany vod apod.
  • K ostatním pozorovatelům se chováme slušně a ohleduplně.

Oslavit den ptactva však můžete i doma. Třeba s origami. Jde o skvělou zábavu i pro děti.